Niusy

05.11. 2019

Poznajcie gości XXXII Urodzin PP w Warszawie!

Przywitajcie serdecznie naszych urodzinowych Gości! W Warszawie 7 grudnia  wystąpią z nami:
Damian Lange (Romantycy Lekkich Obyczajów)
Sidney Polak (sam on, T.Love)
Mietall Waluś (sam on, ex Negatyw)